2.1.7 לוח ריבוי טבעי ומאזן נכנסים-יוצאים בין היישובים