2.2.0 לוח מאזן הגירה בין ראשון לציון ליישובים אחרים לפי מחוז/נפה