2.2.0 לוח מאזן הגירה בין ראשון לציון לישובים אחרים לפי מחוז/נפה