2.2.0 מאזן הגירה בין ראשון לציון ליישובים אחרים לפי מחוז/נפה