2.2.1 לוח הגירה בין ראשון לציון לישובים אחרים לפי מחוז/נפה, נכנסים/יוצאים