2.2.1 הגירה בין ראשון לציון ליישובים אחרים לפי מחוז/נפה, נכנסים ויוצאים