2.2.2.1 לוח ישובים מהם נכנסו לראשון לציון או יצאו מראשון לציון