2.2.2 לוח שלושים ישובים עיקריים מהם נכנסו לראשון לציון או יצאו מראשון לציון