2.2.2 ישוביים עיקריים מהם נכנסו לראשון לציון או יצאו מראשון לציון