2.2.2 שלושים ישובים עיקריים מהם נכנסו לעיר או יצאו מהעיר