2.2.3.1 לוח הגירה פנימית בין יישובים, לפי מין, גיל ותת רובע