2.2.3.1 הגירה פנימית בין ישובים לפי מין, גיל ותת רובע 2014