2.2.3.1 הגירה פנימית בין ישובים לפי גיל, מין ותת רובע