2.2.6 עולים בשנת 2015 שהגיעו ישירות לראשון לציון, לפי תת רובע