2.2.9 לוח הגירה בין ראשון לציון ליישובים אחרים לפי מחוז/נפה , נכנסים/יוצאים - עולים