2.2.9 לוח הגירה בין ראשון לציון ליישובים אחרים לפי מחוז/ נפה, נכנסים/יוצאים, עולים