2.2.9 הגירה פנימית בין ראשון לציון לישובים אחרים לפי מחוז/נפה, נכנסים/יוצאים - עולים