2.2.0 לוח 2.20 מאזן הגירה בין ראשון לציון ליישובים אחרים לפי מחוז/נפה