2.2.1 לוח 2.21 הגירה בין ראשון לציון ליישובים אחרים לפי מחוז/נפה, נכנסים/יוצאים