2.2.9 לוח 2.29 הגירה בין ראשון לציון לישובים אחרים לפי מחוז/נפה, נכנסים/יוצאים – עולים