2.2.9 לוח 2.29 הגירה בין ראשון לציון ליישובים אחרים לפי מחוז/נפה, נכנסים/יוצאים - עולים