2.0.2 לוח 2.2 תחזית אוכלוסיית ראשון לציון עד שנת 2030