2.3.1 עולי 1990 + בראשון לציון לפי ארצות מוצא 2014