2.3.2 מאפיינים דמוגרפיים וגיאוגרפיים של תת רבעים - תנועת האוכלוסייה