2.3.6 לוח גיל ממוצע וממוצע ילדים לבית אב, לפי שכונה