2.3.7-1 לוח משקי בית לפי גודל משק בית ביישובים הגדולים