2.3.7-1 לוח משקי בית, לפי גודל משק בית בישובים הגדולים