2.3.7.1 משקי בית, לפי גודל משק בית ביישובים הגדולים 2015