2.3.7 לוח משקי בית, לפי גודל משק בית - ראשון לציון