2.3.8.1 לוח משפחות, לפי סוג וגודל משפחה, בששת הישובים הגדולים