2.3.8.1 משפחות, לפי סוג משפחה, בששת הישובים הגדולים וקבוצת אוכלוסייה