2.3.8.1 משפחות, לפי סוג משפחה וגיל ילדים במשפחות חד הוריות, בערים הגדולות