2.3.8 לוח משפחות, לפי סוג משפחה וגודל משפחה בערים הגדולות 2011