2.3.8 לוח משפחות, לפי סוג משפחה וגודל משפחה, בערים הגדולות 2013