2.3.8 משפחות, לפי סוג משפחה וגודל משפחה, בערים הגדולות 2014