2.3.8 משפחות, לפי סוג משפחה וגיל ילדים במשפחות חד הוריות, בערים הגדולות 2015