2.3.9 לוח 2.39 משפחות חד הוריות ומשפחות עם ילדים, לפי יישוב 2010