2.3.9 לוח משפחות חד הוריות ומשפחות עם ילדים, לפי יישוב 2011