2.3.9 לוח משפחות חד הוריות ומשפחות עם ילדים , לפי יישוב 2012