2.3.9 משפחות חד הוריות ומשפחות עם ילדים, לפי יישוב 2013