2.3.6 לוח 2.36 גיל ממוצע וממוצע ילדים לבית אב, לפי שכונה