2.4.0 לוח 2.40 משפחות חד הוריות לפי מצב משפחתי , קבלת מענק לימודים ויישוב 2010