2.4.1.1 ילדים, לפי גודל משפחה, לפי שנה ראשון לציון