2.4.1.1 ילדים לפי גודל משפחה ולפי שנה, ראשון לציון