2.4.1 לוח 2.41 משפחות חד הוריות לפי סוג גמלה ויישוב 2010