2.4.2 לוח משפחות עם ילדים, לפי קבוצת ולפי ישוב 2011 - ביטוח לאומי