2.4.2 לוח ילדים, לפי קבוצת גיל ולפי ישוב 2012 - ביטוח לאומי