2.4.2 לוח ילדים, לפי קבוצות גיל ולפי יישוב 2013 - ביטוח לאומי