2.4.2 ילדים, לפי קבוצת גיל ולפי יישוב - 2015 - ביטוח לאומי