2.4.3.1 משפחות עם ילדים, לפי מספר הילדים במשפחה לפי שנה - ביטוח לאומי